Arv, miljö eller eget val? 
- Vem är jag och hur har jag blivit den jag är?

Inledning.
Jag blev intresserad av hur och vad vi ser, inte bara rent fysiskt, utan också, hur ljus, färg och form påverkar oss, efter jag läst att så mycket som 90% av våra intryck kommer från information vi får genom synen. 
Mycket av människans synrespons och funktion är förbluffande likartad. Det finns en del olikheter, som främst verkar vara kopplade till omgivande miljö, men det var just den globala och historiska likheten i den fysiska upplevelsen som fångade mitt intresse.
Under mina studier inom detta ämne dök det naturligtvis upp en del frågor, bl.a:
-Om nu alla ser på samma sätt varför upplever vi inte samma saker?  

-Kan jag själv välja vad som ska påverka mitt liv eller är det genetiskt styrt?
-Hur påverkas känslorna av informationen från synen och hur kan jag synliggöra dessa olika intryck?

Dessa funderingar, har under årens lopp, blivit till ​vad jag kallar, en konstnärlig själ-biografisk berättelse.
 


Fördjupning.

Vad är ett intryck?
Generellt består alla intryck och all påverkan av någon form av information. Denna information får jag genom en mängd olika intryck: Kultur, radio, dagstidningar, tv, nätet. skolan, arbetet, vänner, ovänner, föräldrar och barn för att nämna några exempel.
Samtidigt ser jag alla, fysiska och visuella, händelser som bärare av information.

Informationen är det som bygger mitt liv.

Idag när vi överskölj av information, och bara kan bearbeta en bråkdel av denna informationsmängd, är det intressant att reflektera över min egen del i denna selekteringsprocess.
Vilken av alla dessa bråkdelar bearbetas av mig, och varför har just den informationen gett ett intryck hos mig?


 
Först en kort fundering:
Är det så att informationsflödet accellerat under de senaste decenierna? 

Är det kanske så att, mängden information som människan kan proccessa är konstant genom tiderna. Det kan vara innehållet i informationen som förändrats och därigenom upplevs som en ökad massa.
Nog kunde man översköljas av information, även i förhistorisk tid?  Men då var det annat, som gav intryck, att registrera och ta beslut om. 

Denna förhistoriska information, finns kanske fortfarande kvar, utan att jag noterar, eller är uppmärksam på detta.Jag och intryck.

Oavsett om mängden information har ökat eller bara förändrats kvarstår frågan -
Vilken information har gett mig mina intryck?

Svaret kanske formar min personlighet.Själv kommer jag från en antiakademisk, kulturfattig uppväxt i en närmast konstfientlig omgivning. Trots detta valdes den information som gjorde att jag kunde utveckla och ta till mig det som stod i så stark kontrast till förväntningarna och merparten av intrycken jag växte upp med.

Sedan dess har jag dagligen tagit otaliga beslut om vilken information som gäller mig, varav de flesta gjorts omedvetet och utan egentlig reflektion. Detta har sedan, under tidens gång, adderats ihop och varit delaktigt i skapandet av min personlighet.

Den fråga jag ställer till mig själv, inför skapandet av min konstnärliga själ-biografi är:

Vilket eller vilka intryck, informations ögonblick och händelser har varit med och format mina beslut?Visualisering.
Jag försöker bildmässigt gestalta mina ögonblick och händelser som format mig. Alla intryck både påverkar och blir behandlad av mig på olika sätt.

Dessa olikheter får ett direkt avtryck i mitt konstnärskap.

Genom att jag väljer att fördjupa känslan i mig för själva händelsen och det speciella informationsögonblicket, blir det en avspegling av detta i hantverket och härav blir det en mångfald av uttryck.

Konsten blir till en blandning av olika sidor i min personlighet.
Sammanfattning.

Min konst kan ses som en inbjudan till en reflektion och ett samtal över de tillfälligheter som vi består av.

Och naturligtvis väljer ni själva vilka intryck ni vill uppleva......eller?