" Kolteckningarna har en humoristisk underton i sina såväl vildsinta som precisa förmuleringar kring det männskligt karaktäristiska."
                                                    
 Åke Holmqvist